Hvem kan have glæde af en revisor?

De færreste privat personer benytter sig af en revisor, når der skal laves årsopgørelse eller selvangivelse – med mindre de selvfølgelig har meget særlige forhold gældende for sig. Det kan for eksempel være investeringer og værdi papirer, arbejde i udlandet eller lignende.

Som almindelig lønmodtager med et regnskab af gennemsnitlig kaliber er det dog yderst sjældent, at man vil kunne have gavn af en revisor. Driver du der imod en virksomhed vil du – uanset virksomhedens størrelse eller type – have brug for en revisor i større eller mindre omfang.

Selv enkeltmands virksomheder med en omsætning over en vis størrelse har som minimum brug for revisoren én gang om året, når regnskabet skal godkendes og påføres en revisor påtegning. I løbet af året varetager du måske selv bogføring og diverse regnskabs opgaver, eller også overlader du arbejdet til en billig bogholder. Men ved regnskabs årets afslutning er det altid en fordel at have en dygtig revisor inde over, som kender til de gældende skatte regler og ved præcis hvad du kan trække fra, og hvad du ikke kan.

På den måde er du sikker på, at skattestyrelsen får hvad den skal have – hverken mere eller mindre. Og så kan du sove godt og trygt om natten i sikker forvisning om at du undgår de frygtede audits, også kaldet torskegilder!

Revisoren som rådgiver i større virksomheder

Er din virksomheds struktur mere kompleks end som så, er det en rigtig god idé at have en fast tilknyttet revisor. Din revisor kan nemlig fungere som rådgivende konsulent inden for forretnings udvikling eller omstrukturering af virksomheden. Dette kan for eksempel sættes i værk, hvis revisoren vurderer at det vil kunne betale sig for dig økonomisk. Med en revisor vil din virksomhed således altid have den optimale økonomiske, finansielle og skattemæssige disposition.

Find revisor hos Gutfelt A/S på gutfelt.com