Hjælp til skøde hos din boligadvokat

Skødet er blandt de mest vigtige dokumenter, som skal være på plads, førend en bolighandel kan betragtes som endeligt afsluttet. Dit skøde er, groft sagt, din kvittering for, at boligen er overgået til dit ejerskab fra sælger ved underskrivning af købsaftalen. Skødet indeholder ikke specifikke oplysninger om de særlige vilkår og aftaler, som relaterer sig til selve købet af boligen, men derimod mere basal og generel information om boligen og ejerforholdet, som for eksempel dit navn, sælgers navn, adressen på boligen, boligens købesum, eventuelle pantehæftelser, de til ejendommen hørende servitutter, datoen for overtagelse af boligen, boligens købesum samt den aktuelle offentlige ejendomsvurdering.

Hvem står for skødet?

Medmindre du har erfaring med ejendomshandel, anbefales det, at du lader en dygtig og rutineret boligadvokat stå for at udarbejde dit skøde. Boligadvokaten vil udfærdige et skøde med alle de opdaterede oplysninger, og siden hen få det godkendt hos sælgers ejendomsmægler eller advokat. Sælger har, i lighed med køber, en vis interesse i at få processen med udfærdigelse, godkendelse, underskrift og tinglysning af skødet overstået hurtigt, da købesummen ikke kan frigives til sælger, førend skødet er endeligt tinglyst. Når du vælger en kompetent boligadvokat til at stå for dit skøde, kan du sove i tryg forvisning om, at proceduren bliver udført efter bogen.

Skal jeg ændre mit skøde ved skilsmisse?

Som tommelfingerregel kan man sige, at det, hver gang der sker en ændring en boligs ejerforhold, er nødvendigt at ændre det eksisterende skøde. Skødet er nemlig såvel den officielle tilkendegivelse af ejerskabet som et offentligt tilgængeligt dokument – og derfor er det vigtigt, at det til en hver tid er opdateret med de korrekte og fyldestgørende oplysninger. En boligadvokat vil kunne hjælpe dig med skødet i forbindelse med fraflytning og overdragelse af ejendom, for eksempel ved skilsmisse, ophør af samliv, eller dødsfald.

Læs mere om advokathjælp til skøde på eboligadvokat.dk/skoede