Forureningen ved brug af en gulvsliber i Ringe

Vi skal lige have afklaret nogle begrebet her, som måske kan undre lidt ved at glane ned over overskriften her:

Med forurening mener vi ikke den slags, hvor man skader naturen såsom bilos eller metangas fra køerne, men meget mere lokalt såsom støv og lignende, der kommer af at udføre gulvafslibning.

Og måske bemærkede du, at vi skrev “Ringe” med stort “R”, og det er fordi, at der er tale om byen Ringe og ikke kvaliteten af en gulvafslibning.

Så hvad kan man forvente af skidt, støv og videre, når man udfører en gulvafslibning i Ringe?

Faktisk praktisk talt det samme, som man kan opleve mange andre steder i landet, hvis man benytter samme firma til at udføre den slags opgaver, men selv hvis man vælger et andet firma, så vil resultatet nok være nogenlunde det samme.

Vi kan berolige lige og sige, at det ikke ‘sviner’ så meget, som man måske ellers kunne forestille sig, når man hører, hvor larmende det kan lyde, når værktøjet er i brug, og gulvafsliberne tramper rundt.

Selvfølgelig kan man ikke undgå støv og den slags, når man sliber træ ned, men der er flere ting, som man gør fra gulvafslibernes side, så man undgå den største mængde af skidt.

For det første plejer man at afskærme det område, hvor man sliber ned, så støvet ikke farer ind i andre lokaler eller ud af vinduer, så man flere dage og måske uger senere stadig kan finde støv i ens hjem.

Så er støvet ligesom forankret et bestemt sted.

Dernæst er det udstyr, man bruger til den slags arbejde, hvor voldsomt det end kan se ud og lyde, noget, der opsamler 95 procent af støvet.

Resten kan man lige fjerne med en opvredet klud, og når efterbehandlingen har fået lov at virke, så kan man jo støvsuge efter, eller man kan støvsuge før efterbehandlingen, da lokalet jo i den forbindelse nok et ryddet for inventar.